Vyjádření k situaci Covid-19

staysafeandhealthy

Milé dámy, manikérky, mé stávající i budoucí studentky, 

protože aktuální situace okolo Covid-19 je velice nejistá co se týče jakéhokoli plánování, ráda bych Vás informovala, jak postupuji v případě opatření, jako jsou zákazy činnosti, nebo omezení počtu osob v provozovně kvůli nařízení vlády.

Situaci neustále sleduji a snažím se vždy co nejrychleji reagovat s přizpůsobit se aktuálním nařízením. 

Chtěla bych Vás ujistit, že stále můžete zasílat přihlášky na Vámi vybrané kurzy. 

Pokud nastane situace, kdy nebude možné kurz uspořádat, vyčkám na informaci od vlády, od kdy bude možné kurzy pořádat a Váš kurz přesunu na nejbližší možný termín (po domluvě s Vámi, aby Vám termín vyhovoval). 
Pokud by nebyl možný přesun na nový termín, vrátím Vám platbu v plné výši bez jakýkoli storno poplatků apod. 

V případě povolení kurzů, avšak za nařízených podmínek ohledně počtu osob, dezinfekcí či ochranných pomůcek, plně všechna vládní opatření dodržuji a mé kurzy jsou proto z hlediska ochrany zdraví bezpečné. 

Velmi si vážím Vaší přízně a důvěry a děkuji Vám, že se hlásíte na mé kurzy i přes aktuální obtížnou situaci. 

Přeji Vám, ať vše zvládnete a doufám, že situace bude brzy lepší a klidnější. 

Vaše školitelka, 

Jana Janečková